Skip to content

Cajanus

Förr i tiden, ansågs släkten Cajanus vara ansluten till Gyllenhjertas familj. (se. Eric Castrén, Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Cajanaborgs-län (1754) s. 43 ”och kallades förr Gyllen hjerta”) Det verkar vara ett fel, eftersom Gyllenhjertas namn inte verkar ha använts av någon familjemedlem från Cajanus-släkten. (Källa: John Hissa)

–––––––

Cajanus, släkt, som på grund av en oriktigt tolkad familjetradition vanligen ansetts härstamma från den adliga ätten Gyllenhierta men som i själva verket utgör en förgrening av frälsesläkten Hierta i Kyrkslätts socken i Nyland, där dess äldste kände stamfader Lars Persson namnes vid 1500-talets mitt. Dennes sonsons son Anders Eriksson (d. omkr. 1657) flyttade till Paldamo socken i Österbotten och blev 1651 fogde i Per Brahes friherreskap Kajana. Med hans sex till mogen ålder komna söner delade sig släkten i olika grenar, vilkas medlemmar — delvis redan i första generationen — efter hemorten antogo namnet Cajanus. A) Den näst äldsta grenens stamfader, prosten i Paldamo Johan C. d. ä. (f. 1626, d. 1703) var en kraftfull man, som under täta visitationsresor i sitt vidsträckta kontrakt med en stundom kanske något hårdhänt målmedvetenhet arbetade för höjandet av befolkningens kristendomskunskap och sedliga uppfattning och som därjämte flera gånger med styrkan av sin auktoritativa personlighet förtjänstfullt ingrep i ordnandet av rent världsliga frågor. Hans söner voro professorn Johan C. d. y. (se nedan) och kyrkoherden i Paldamo, sedermera i Kimito Erik C. (f. 1658, d. 1723), bekant för de hårda öden, vilka vederforos honom och hans familj under Stora nordiska kriget; en sonson till honom, kyrkoherden i Sodankylä Zakarias C. (d. 1784), antog namnet Cajaner. B) Bland ättlingarna till Johan C. d. ä:s broder Jeremias Andersson må nämnas hans sonson jätten Daniel C. (f. 1704, d. 1749), vilken enligt senaste undersökningar synes ha mätt 2,475 m. i längd; han befanns också vara alltför lång t. o. m. för Fredrik Vilhelm I:s av Preussen av idel storväxt manskap bestående garde och avled slutligen efter en kringflackande levnad i Haarlem 1749. En yngre linje av Jeremias Anderssons släktgren förkortade namnet till Cajan; bland dess medlemmar märkes kapellanen Piippola, historikern Johan Fredrik Cajan (f. 1815, d. 1887). C) Till släktens yngsta gren, härstammande från kyrkoherden i Lohteå Gustaf Cajanus (d. 1710), hör kompositören, professor Robert Kajanus (f. 1856, d. 1933). (Källa: Riksarkivet.se)

–––––––

Lars Persson
Barn: Erik (f. ? – d. ?).
|
Erik Larsson

Yrke: Länsman (1549 – 1563).
Barn: Mikael (f. ? – d. ?).
|

Mikael Eriksson
Yrke: Nämndeman, Länsman.
Maka: Sigfridsdotter (Sjundby-släkten).
Gift:
 Före 1575.
Barn: Erik (f. ? – d. ?).

Mickel Eriksson i Korkkulla. Ägde ett frälsehemman i Tjusterby i Borgå socken. Beviljades 1588 23/12 ett särskilt årligt underhåll av spannmål medan han bodde vid en stor allmän väg. Nämndeman 1592. Begynte göra rusttjänst 1600. Nämnes senast 1612. Levde gift 1575 med Sigfridsdotter från Sjundby-släkten. Genom detta gifte ärvde Korkulla-släkten sin vapenbild, ett hjärta, som sedan vållat sägnen om släktens härstamning från adliga ätten Gyllenhjerta. (Källa: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916), Jully Ramsay)

|
Erik Mikaelsson

Barn: Anders (f. 1602 – d. aug 1657),
Hans (f. ? – d. 1683).

Erik Mikaelsson i Korkulle, nämnes 1621. (Källa: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916), Jully Ramsay)

|
Anders Eriksson Hjerta Cajanus

1602 – aug 1657
Yrke: Greve Pehr Brahes Fogde över Cajana och Pielis.
Maka: Agneta Mathiaksentytär Latikatar (f. 1606, Oulu – d. 1649, Paltamo).
Barn: Johan (f. 19 dec 1626, Paltamo – d. 13 maj 1703, Paltamo),
Erik (f. 1628, Paltamo – d. 1691, Sotkamo),
Anders (f. c. 1630, Paltamo – d. 11.1657, Pielisjärvi),
Beata (f. c. 1632, Paltamo – d. 30 apr 1699, Oulu),
Felicia (f. c. 1634, Paltamo – d. 1666-72, Kajaani),
Jeremias (f. c. 1630, Paltamo – d. c. 1670, Paltamo),
Samuel (f. c. 1638, Paltamo – d. ?),
Gustaf (f. 1642, Paltamo – d. 1710, Lohtaja),
Agneta (f. c. 1645, Paltamo – d. c. 1683, Tyrnävä),
Carl (f. c. 1643, Paltamo – d. ?).

Fogde över Friherreskapet Kajana, ännu 1656, men icke mera 1665. Stamfader för släkten Cajanus=Kajanus. (Källa: Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909-1916), Jully Ramsay)

|
Jeremias Andersson Hjerta Cajanus
1630 – 1670
Yrke:
 Kronolänsman
Maka: Maria Danielsdotter Kröger (f. c. 1635, Västerbotten – d. c. 1678-80, Paltamo).
Barn: Agneta (f. Paltamo – d. ?),
Jeremias (f. c. 1655, Paltamo – d. 1707, Sotkamo),
Daniel (f. 1664 Paltamo – d. 1 dec 1733, Paltamo),
Anders (f. 1665, Paltamo – d. 1737-38, Paltamo),
Jacob (f. c. 1656, Sortavala – d. 12 dec 1727).

Maria Kröger var gift med kronolänsmannen i Paldamo, Jeremias Andersson Hjerta, son till Agneta Mattsdotter och lagmannen Anders Ericsson Hjerta (vilken kallades Cajanus sedan han blivit Fogde över Kajana distrikt). Marias ättlingar är talrika, och till dem hör bl. a. presidenten K. J. Ståhlberg (Ståhlberg förfäder: Ståhlberg -, Castrén -, Snellman -, Cajanus-family). I hennes äktenskap med Jeremias föddes åtminstone två söner, Anders och Daniel. Deras födelsedata är okända men troligt är att Anders var den äldre. Enligt Utterström hade man fasta namngivningsprinciper då äldste sonen uppkallades i regel efter farfader och den nästäldste efter morfadern. Då Anders uppkallats efter farfadern, Anders Eriksson kan man anta att Daniel fått sitt namn efter morfadern Daniel Kröger, borgmästare i Uleåborg som veterligt är den ende person i norra Finland, som vid mitten av 1600-talet bar detta namn. (Källa: Gävledraget.se)

|
Agneta Jeremiasdotter Cajana
Make: Reinholdt Steckman (f. ? – d. ?).
Barn: Johan Reinholdt (f. c. 1685, Kuopio – d. 24 jun 1766, Kajana, Kajanaland).
Agneta Steckman (f. c. 1697, Kuopio – d. 28 jun 1751).
|
Johan Reinholdt Steckman

c. 1685 – 24 jun 1766
Yrke: Kajanni clerk.
Maka: Elin Matsdotter Ilätär (f. c. 1685, Kajana, Kajanaland – d. 1750).
Barn: Johan (f 1721 – 5 mar 1772, Kajana, Kajanaland),
Jeremias (f. 6 okt 1723, Kajana, Kajanaland – d. 1769, Kajana, Kajanaland),
Samuel (f. 6 jul 1732, Sotkamo – d. som barn).
|
Jerimias Steckman
6 okt 1723 – 1796
Yrke: Rådman, Klockare.
Maka: Anna Samuelsdotter Wetelätär (f. 1708, Sotkamo, Kajanaland).
Barn: Samuel Jeremia (f.25 jan 1748, Kajana, Kajanaland – 27 feb 1825, Kajana, Kajanaland).
|
Samuel Steckman
25 jan 1748 – 27 feb 1825
Yrke: Rådman.
Maka: Susanna Eriksdotter Komulatar (f. 28 jan 1744, Sotkamo, Kajanaland – d. 1806, Kajana, Kajanaland).
Gift: 6 jan 1770, Kajana, Kajanaland.
Barn: Susanna (f. 29 maj 1783, Kajana, Kajanaland).
|
Susanna Steckman
29 maj 1783 – 17 mar 1865
Make: Mikael Larsson Määttä (f. 23 juli 1779, Kajaani).
Gift: 1803, Kajana, Kajanaland.
Barn: Maria Magdalena (f. 12 nov 1813, Kajana, Kajanaland).
|
Maria Magdalena Mikaelsdotter Määttä
12 nov 1813 – ?
Make: Karl Abelsson Laitinen (f. 25 feb 1805).
Barn: Maria (f. 16 mar 1847, Hongala, Muhos).
|
Maria Karlsdotter Laitinen
16 mar 1847 – ?
Make: Per Johansson Tuppurainen (f. 1819).
Gift: 1871.
Barn: Brita Maria (f. 9 aug 1871, Utajärvi).
|
Brita Maria Tuppurainen
9 aug 1871 – 14 jun 1903
Make: Pål Kovalainen (f. 8 maj 1876, Muhos).
Barn: Saimi Margareta (f. 3 sep 1898, Utajärvi).
|
Saimi Margareta Kovalainen
3 sep 1898 – 9 jul 1980
Make: Vieno “Väinö” Jaakko Kallinen (f. 24 feb 1894, Liminka).
Barn: Veikko Jaakko ”Eno-Veikko” (f. 30 mar 1922 – d. 2004)
Heikki Olavi (f. 15 nov 1924 – d. 22 jun 1944)
E. M. A. (f. privat).
|
E. M. A. Kallinen
(f. privat) –
Make: Veikko Aatos Puolakka (f. 19 sep 1927, Uleåborg).
Gift: 20 jun 1974, Stockholm.
Barn: J. (f. privat),
Taina Marketta (f. 30 aug 1949, Uleåborg),
Veikko Antero (f. 14 jul 1957, Lapua),
A. V. (f. privat).
|
Taina Marketta Puolakka
30 aug 1949 – 28 jul 2007
Yrke: Tolk (Svenska/Finska).
Make: K. O. D. Hansson (f. privat).
Gift: 20 jun 1974, Stockholm.
Barn: Max Henrik (f. 16 sep 1974, Stockholm).
|
Max Henrik Hansson
16 sep 1974 –
Yrke: Art Director.
Maka: J. I. Rosell (f. privat).
Gift: 1 okt 2011, Stockholm.