Skip to content

Djupædius

Släktnamnet borde vara taget från orten Djuped i Styrnäs, Västernorrland. Där Ericus Erici Djupædius var Kyrkoherde.

–––––––

Från Härnösands stift herdaminne: Ericus Djupædius (1654-61), uppförd i Nätra kvarntullslängd 1654, bodde i Bjästa; bevittnade som kapellan socknens till landshöfdingen insända berättelse om den 1658 strandade hvalen. Ericus Er. Djupædius (1661-79), bondson från Djuped, Styrnäs, bodde där under sin tjänstetid. Ericus Erici Djupædius (1679-98), f. i Djuped, Styrnäs s:n af bondeföräldrar. Inskrefs ss. stud. i Upsala vt. 1635. Han är den Ericus Erici Angerm., som antogs till vikar. Kollega i Hsand ht 1643, såsom »tämmelig färdigh in L. latina¹). Komm. i Nätra omkr. 1653, utn. komm. i Boteå 8 jan. 1661, dock skulle han dröja något med bosättningen, År 1679 tillträdde han Grundsunda pastorat och afled här i hög ålder juni månad 1698 (T.). På hans ansökan och förklaring, att ingen prästman kunde sig här i Grundsunda uppehålla på enkel tertial, benådade K. Carl XI (¹ G. Bucht, Hsands skolförhållanden 1638-50. 1918, s. 9.) pastorerna i Grundsunda genom bref 8 juni 1694 med det gamla vederlag, som dem tidigare varit förunnadt, men som blifvit reduceradt. Till kyrkans reparation beviljade K. Maj:t i resolution 9 mars 1689 en kollekt inom stiftet. (Hda, kungl. skr.) G. m. Barbro Blix, dotter af Jon Persson Blix i Styrnäs, arrendator af kronofiskerierna i Ångermanl., och Anna Nilsdotter. Barn: Erik, faderns efterträdare; Martin, græcæ linguæ lekt. i Hsand, d. 1701: Elisabeth, g. m. komm. Jonas Moman härstädes, n. 3; Anna, g. 1682 m. komm. i Vibyggerå P. Sahlman, omg. m. komm. Nils Ask; Barbro, g. m. handl. i Söderhamn, sedermera gästgifv. i Lefvar Bryngel Eriksson Lewander i Nordmaling; Catharina, g. m. batal. pred. vid Västerb. reg. Nils Ullenius, sist khde i Riala, Roslagen.

Historien om den strandade valfisken på Älgön-Köpmanholmen som Ericus Djupædius bevittnade:  Året var 1658. Så snart kyrkoherden i Nätra, Hosselius fick nyheten sände han omedelbart ett arbetslag med båt, taljor och rep för att ta hand om bytet. För att säkra den döda valens späck surrades den fast vid båtens skrov, för att den inte skulle driva till havs eller försvinna vid storm. Kyrkoherden for själv ut till Älgön för att beordra sitt arbetslag att bogsera hem valen och ensam göra anspråk på den. En bevittnad berättelse med sigill vilket församlingen befallde och skickade till landshövding Johan Oxenstieerna den 2 juli 1658. Nu var det flera församlingsbor som också gjorde anspråk på valen, en av dem var regementsskrivaren Olof Pederson Ström, som också tagit en del av valköttet. Men kyrkoherden tog hem valen till sin strand och kunde där ostört salta späck och koka tran. Hans motståndare anmälde emellertid Kyrkoherden till Kronfogden, å Kungl.Maj:ts och Kronans vägnar gjorde sitt mäktiga anspråk gällande. Ett antal ovänner sammangaddade sej och sände in en anmälan där påpekades felaktigheter i Kyrkoherdens tjänsteutövande. Följden blev husvisitiation, edågång och suspension. Regementsskrivaren Ström gjorde en särskild anklagelse mot honom till tingsrätten. Från predikstolen hade Kyrkoherden den 13 juni framburit tacksägelse till Gud, som givit honom valfisken och bett församlingen att förena sej med honom i en tacksägelse och tillfogat” men så äre någre våldsverkare, som hafwa sig inmängt uti denna del, som Gud besynnerligt beskänkt hafwer och honom ovetandes och willjandes stulit ifrån honom, men så hoppades han winna rätt mot sådana wåldsverkare och tjuwar. Det står likväl, sade han, tu skalt inthe stjäla under Guds låsse”. På stora böndagen sade också kyrkoherden om valfisken: ”Men du dine afundsmämniska och belackare, som gläds för att kungen skall taga valfisken ifrån mig och missunnar mig den lyckan och välsignelsen, som Gud mig förlänt hafwer. Men om jag skulle ändelig gifwa kungen något däraf eller betala, så kommer det dig föga vid, sade han, hör du din belackare och herr Oluf detta talade, så ropte han så jämmerligen, att han var blåsvart i ansiktet”. Detta tilltal tog regementsskrivaren Ström mycket illa vid sig. Att döma av tillgängliga handlingar syns Hosselius av underlagsmannen blivit förklarad ärelös och ådömd höga böter. Slutet på fiskehistorien blev att Kungl.Maj:ts skrivelse av den 2 mars 1660 beslutade att Kyrkoherden fick behålla det han tagit av valfisken. (Källa: Åke Westerlind, Allenhanda.se)

–––––––

Ericus Erici Djupædius
c.1620 – jun 1698
Yrke: Kaplan, Komminister, Kyrkoherde.
Maka: Barbro Blix (f. 1630 – d. ?).
Barn: Martin (f. c. 166o, Boteå, Västernorrland),
Elisabet (f. c. 166o, Boteå, Västernorrland),
Anna (f. c. 166o, Boteå, Västernorrland),
Barbro (f. c. 1660, Boteå, Västernorrland),
Per (f. c. 1660, Boteå, Västernorrland),
Katarina (f. c. 1660, Boteå, Västernorrland),
Erik (f. 1664, Boteå, Västernorrland),
Dordea (f. c. 1670, Boteå, Västernorrland).
|
Barbro Djupæda
c. 1660 – 27 mar 1715
Make: Bryngel Eriksson Levander (f. c. 1660 – d. 27 mar 1707).
Gift:
Barn: Erik (f. 1687, Levar, Nordmaling),
Anna (f. c. 1685, Levar, Nordmaling),
Per (f. c. 1690, Levar, Nordmaling),
Brita (f. 1690, Levar, Nordmaling),
Barbro (f. c. 1690. Levar, Nordmaling),
Mårten (f. c. 1670. Levar, Nordmaling),
Katarina (f. 19 mar 1705, Levar, Nordmaling),
Bryngel (f. 1706, Levar, Nordmaling).
|
Anna Bryngelsdotter Levander
c. 1685 – c. 1748
Make:
 Per Eriksson Avander (f. 1 jul 1683 – d. ?)
Gift:
1710, Nordmaling.
Barn:
Halvsyster, Brita (f. 3 sep 1707, Ava, Nordmaling),
Halvbroder, Erik (f. c. 1700, Ava, Nordmaling),
Dordea (f. c. 1710, Könsa, Nordmaling),
Nils (f. 25 okt 1713, Könsa, Nordmaling),
Per (f. 1718, Könsa, Nordmaling),
Kristina (f. 6 jan 1720, Könsa, Nordmaling).
|
Dorotea Avander
1 maj 1710 – 21 jan 1762
Make:
 Jakob Molin (f. 1694 – d. 21 sep 1746).
Gift:
c. 1730, Grundsunda.
Barn:
Isak (f. 20 aug 1732, Mo, Nordmaling),
Per (f. 18 jul 1733, Ava, Nordmaling),
Anna Brita (f. 12 aug 1735, Levar, Nordmaling),
Jakob (f. 5 jun 1736, Levar, Nordmaling),
Anna (f. 5 jun 1736, Levar, Nordmaling),
Maria (f. 26 maj 1737, Levar, Nordmaling),
Maria (f. 6 maj 1738),
Per (f. 9 maj 1738, Levar, Nordmaling),
Anna Katarina (f. 9 feb 1740, Köping, Västmanland),
Brita Kristina (f. 1741, Köping, Västmanland),
Jakob (f. 27 jan 1744, Köping, Västmanland),
Anna (f. 27 dec 1744, Köping, Västmanland),
Abraham (f. 12 jan 1746, Köping, Västmanland),
Isak.
|
Brita Kristina Molin
1741 – 6 maj 1801
Make: Olof Georg Brodin (f. 1731 – d. ?).
Gift:
Barn: Göran Jakob (f. 8 jun 1771, Malma, Köping),
Kristina Maria (f. 1772, Malma, Köping),
Brigeta Justina (f. 27 maj 1775, Melderstein, Råneå),
Sofia Margareta (f. 29 jun 1777, Melderstein, Råneå),
Olof Fredrik (f. dec 1778),
Sara Dorotea (f. 6 feb 1780, Melderstein, Råneå),
Henrika Elisabet (f. 25 sep 1781, Strömsund, Råneå).
|
Sofia Margareta Brodin
29 jun 1777 – 1 maj 1852
Make: Karl Andersson Lindgren Färdig (f. 10 sep 1773 – d. 4 apr 1842).
Gift: 27 jan 1799.
Barn: Sofia Magdalena (f. 1800),
Karl Georg (f. 24 mar 1804, Börjelslandet, Nederluleå),
Gustav (f. 9 jun 1809, Börjelslandet, Nederluleå),
Brita Stina (f. 20 jun 1812, Börjelslandet, Nederluleå,
Henrika Elisabet (f. 23 dec 1815, Börjelslandet, Nederluleå),
Brita Lisa (f. 14 feb 1820, Börjelslandet, Nederluleå).
|
Gustav Karlsson Lindgren Färdig
9 jun 1809 – 5 okt 1855
Yrke: Fältjägare (Rote 136, Färdig).
Maka: Brita Kajsa Andersdotter Holmström (f. 8 okt 1815 – d. 4 feb 1892).
Gift: 6 juni 1841, Gammelstads kyrka, Gammelstaden.
Barn: Anders Gustav (f. 4 aug 1841),
Nils Petter (f. 5 jan 1843),
Maria Sofia (f. 23 dec 1844, Börjelslandet, Nederluleå),
Karl Ulrik (f. 28 okt 1846),
Johan Erik (f. 13 maj 1849),
Lars Olof (f. 21 aug 1851),
Lars Olof (f. 28 aug 1853).
|
Maria Sofia Lindgren
23 dec 1844 – ?
Yrke: Piga.
Make: Johan Petter Persson (f. 28 jan 1847 – d. ?).
Gift: 18 dec 1874.
Barn: Johan (f. 14 nov 1877),
Nils (f. 3 jan 1881),
Maria (f. 3 jun 1888, Börjelslandet, Norrbotten).
|
Maria Johansdotter Persson
3 jun 1888 – 17 maj 1967
Make: David Fabian Hansson (f. 5 jun 1890 – d. 2 mar 1971).
Gift: 10 jun 1917.
Barn: Arne André (f. 31 jan 1918, Boden, Norrbotten),
Gunnar Ade (f. 19 dec 1919, Boden, Norrbotten),
Allan David (f. 7 aug 1921, Boden, Norrbotten),
Annie Marie (f. 20 okt 1923, Boden, Norrbotten).
|
Allan David Hansson
7 aug 1921 – 31 jan 1991
Yrke: Ledningsmästare.
Maka: Ceris Frances Evelina Wänström (f. 15 dec 1923 – d. 23 maj 2000)
Gift:
Barn: D. O. A. (f. privat),
K. O. D. (f. privat),
K. Å. B. (f. privat),
B. R. (f. privat),
B-I. (f. privat).
|
K. O. D. Hansson
(f. privat) –
Yrke: Lärare.
Maka: Taina Marketta Puolakka (f. 30 aug 1949 – d. 28 jul 2007).
Gift: 20 jun 1974, Stockholm.
Barn: Max Henrik (f. 16 sep 1974, Stockholm).
|
Max Henrik Hansson
16 sep 1974 –
Yrke: Art Director.
Maka: J. I. Rosell (f. privat).
Gift: 1 okt 2011, Stockholm.