Skip to content

Karl Johan Gustaf Rosell

Karl Johan Gustaf Rosell föddes 5 oktober 1868 i Torstuna, Uppsala län, han var son till Skomakaren Nils Gustaf Jonsson Rosell (12 mar 1842 – 27 dec 1912) och Karolina Matilda Lundin (28 okt 1839 – 4 dec 1929). Den 21 april 1889 gifte han sig med Emma Fredrika Ekström (30 sep 1867 – 12 jun 1938), dotter till Rättaren (Förman vid ett större jordbruk) Karl Gustaf Ekström (f. 1843). Karl Johan Gustaf Rosell var både Rådman, Plåtslagare, Fabrikör, Brandchef och Ordförande i Enköpings Fabriks- och Hantverksförening. Han dog den 14 augusti 1946, Enköping, Uppsala län och gravsattes den 6 september 1946 på Vårfrukyrkogården i Enköping, Uppsala län. Gravplats nr 0100 0317 och gravrätten har återgått till upplåtaren och det skedde 2013. Någon gravsten har aldrig funnits på gravplatsen. Däremot ser den fortfarande ut som den gjorde med sand och omgärdad av en häck. Det som har skett är att blomrabatten har tagits bort. Gravplatsen ligger nordöst om kyrkan och nästan ändra framme vid den skulptur som finns i det ena urngravskvarteret.

Riddare av Kungl. Vasaorden
Karl Johan Gustaf Rosell blev Riddare av Kungl. Vasaorden (RVO) den 22 juni 1935, (Källa: Kungl. Maj:ts Orden arkiv, Matriklar, SE/KH/1/D/10 (1939–1939)). Han står med i Sveriges Statskalender: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, (Källa: Sveriges Statskalender via Runeberg.org).

Exempel på medalj från Vasaorden
Exempel på medalj från Vasaorden.

Ordförande i Enköpings fabriks- och hantverksförening
Karl Johan Gustaf Rosell var Enköpings förste dokumenterade Ordförande i Enköpings Fabriks- och Hantverksförening och innehöll den positionen mellan 1906–1925 och 1930–1934. Även hans son, Plåtslagarmästaren Ture Johan Rosell var Ordförande i samma förening mellan 1948–1951. Den 14 maj 1905 samlades Skräddarmästare P. A. Hallberg, Rådman Karl Rosell, Snickarmästare A. W. Karlsson, Kakelugnsmakare E. A. Nyström och Urmakarmästare A. Jansson i stadens Rådhus. Där tillsatte en interimsstyrelse bestående av K. Leander, K. Rosell, P. A. Hallberg, A. W. Jansson, A. W. Karlsson, A. Jakobsson, A. R. Jäderholm och E. A. Nyström. Redan den 15 juni hade föreningen 80 medlemmar. (Källa: Hantverksforeningen.org)

Plåtslagerimästaren
Plåtslagerimästaren och rådmannen Karl Rosell i sin verkstad. Fotot vittnar om att de gamla hantverkstraditionerna fullföljts långt in på 1900-talet. (Källa: Enköpings Stads Historia, Del 2. 1718–1950. Industriell genombrottstid 1920–50, sid 355)

Karl Rosell
Karl Rosell i sin verkstad med sina zinkurnor.

Enköpingsutställningen 1935
Bilder från Enköpings första utställning (22 juni – 21 juli) som ordnades av stadens Fabriks- och Hantverksförening som fyllde 30 år 1935. Den omfattade industri och hantverk, hemslöjd och konst med mera och lockade 70 000 besökare under de fyra veckor den var öppen. (Källa: Filmarkivet.se, På filmarkivets hemsida går det se en journalfilm från utställningen med Karl Rosells urnor och skrin.)

Hantverksföreningens grand old man, plåtslagarmästaren och rådmannen Karl Rosell hade en uppmärksammad monter med bl. a. handdrivna zinkurnor och kassaskrin av koppar. (Källa: Kungliga biblioteket)

Enköpingsutställningen 1935 – Bröderna Rosell
Utställningsmonter för Bröderna Rosell – Bleck och plåtslageri. Enköpingsutställningen 1935.
Enköpingsutställningen 1935 – Karl Rosell och utställningsbestyrelsen
På bilder från journalfilmen syns Karl Rosell och utställningsbestyrelsen. Så här säger filmtexten: Och så till sist utställningsbestyrelsen i en viktig överläggning. Ordf., installatör Andersson ser belåten ut. Direktör J. P. Johansson är 82 år men alltjämt lika uppfinningsrik både i sin fabrik och i rådslag. V. ordf. direktör Bernh. Roberg är också nöjd. Att kassören, köpman Uno Hultgren, ser belåten ut sista utställningsdagen, kan man inte undra på. Utställningen fick de amplaste lovord från alla håll, den hade god ekonomi och bidrog till att göra Enköpings stad känd runt om i landet.
Enköpingsutställningen 1935
Publikationer och broschyrer från Enköpingsutställningen 1935.

Zinkurna och skrin
Denna urna (höjd 63 cm) var troligtvis med på Enköpingsutställningen 1935, ”Konst- och hantverksutställningen i Enköping 22 juni – 21 juli 1935”, arrangerad av Enköpings hantverksförening. Zinkurnan är signerad på undersidan med: ”K. Rosell Plåtslageri Enköping 1906” och på en papperslapp funnen i urnan står det ”Gåva av Rådman och Plåtslagerimästare Karl Rosell i Enköping 1941”. Urnan köptes tillbaka till släkten Rosell den 14 maj 2017, genom klubbslag på Hebergs Auktioner AB utanför Falkenberg.

Karl Rosell – Zinkurna 1906
Karl Rosell – Zinkurna 1906 (Tillhör J. I. Rosell)
Ett skrin som finns i släktens ägor som troligtvis är gjord av Karl Rosell.
Ett skrin som finns i släktens ägor som troligtvis är gjord av Karl Rosell. (Tillhör B. G. Olsson)

Porträtt
Det vänstra fotot är hämtat från svenska veckotidningen ”Hvar 8 Dag”, sid 61, 1918. Vecko-tidningen utgavs mellan 1899–1933 och innehöll en blandning av aktuella nyhets-, kultur- och vetenskapsreportage från Sverige och världen. Med tillgång till ny teknik för att återge fotografiska bilder, visades samtidens offentlighet upp. I tidningen går det att läsa: ”Karl Rosell. fabrikör i Enköping. Led. af stadsfullm. 09–12 o. sdn 15; brandchef sdn 10; ordf. i handtv.-fören. o. led. af elektr. styr.”. Det högra fotot är hämtat från från Enköpings Fabriks- och Hantverksförening.

Karl Rosell – Porträtt

Brandchef (1910–1935)
1910 tillträder rådman Karl Rosell som Brandchef. Han inför den 26 juli samma år böter på en krona, om brandsoldat uteblir från övning. Böterna läggs i kassan liksom penninggåvor från enskilda ”för raskhet vid eldsvåda”. Kassan används för att ge bidrag till kårens medlemmar, som varit långvarigt sjuka eller haft sjukdom i familjen (1949 var kassans storlek 3366 kr).

1911 införs ny uniformsrock med förgyllda brandkårsknappar, man tycker att alla bör kunna hålla sig med ”reglementsenlig uniform”. Men de 20 kronorna man får per år räcker inte, och brandchefen begär höjning till 30 kronor hos stadsfullmäktige. Höjningen beviljas. Vid ett sammanträde i januari 1911 bestämmer kåren sig för en ”blå, tvåradig kavaj med brandkårsknappar (förgyllda, med två korslagda facklor) och med (dubbelt) sammanvävt brandkårsband i kragen. Cheferna skall använda liknande kavajer (utan band) med likadana knappar med guldsnoddar med öglor vid ärmuppslaget”. Leverantör är Firma Olof Thulin, och kavajen kostar 22,25.

Karl Rosell – Brandchef i Enköping
T.v: Porträtt av Karl Rosell, Brandchef i Enköping. T.h: Här ser vi troligtvis en ung sittandes Karl Rosell i ny uniform. Befäl har guldsnoddar med öglor vid ärmuppslaget och gradbeteckning. (Två ränder för brandchef.)

Kåren har brandövningar på torsdagar, senare på onsdagar i spruthuset (brandstationen) på Västra Ringgatan (spruthuset hade 1888 flyttats hit från Sandgatan). Under perioden 1910–1931, då kåren reducerades från 40 till 32 man, är anslutningen till övningarna i genomsitt 62% (1931–1939, då kriget bryter ut, är siffran 74%).

Före eller efter vissa övningar träffas brandchef, adjutant, förmän och brandsoldater. Man för personligt hållna protokoll och dryftar frågor som att lämna bidrag ur hjälpkassan till någon behövande kamrat, blommor till en nyopererad eller en krans till en begravning. Då och då berättas, att manskapet bjuds på supé hos brandchefen. Eller på Kaffe Lundevalls konditori, som brandchef Karl Rosell gör kort efter sin 65 årsdag den 6 oktober 1933.

1929 – Ny brandstation och simhall
I de stora händelserna under 1920-talet hör förstås den nya brandstationen vid Västra Ringgatan. I byggnadskommittén för badhus, brandstation och tvättstuga är brandchefen, rådman Karl Rosell ordförande. Huset ritas av arkitekten Gunnar Leche och invigs i oktober. Kårens egen invigning äger rum lördagen den 2 november 1929, då man också firar 30 års-jubileum med en ”enkel supé”, arrangerad av Enköpings Kafé Aktiebolag. Brandstationens redskapshall är festligt dekorerad med kårens fana, blommor, tallrisgirlander och enar. För att förgylla den milstolpen i kårens historia har brandchefen ur egen kassa skaffat nya gradbeteckningar för 52:40. Brandstyrelsen betalar retroaktivt utlägget. (Källa: Genom vatten och eld. Enköpings Brandförsvar 100 år, 1899–1999)

Det är troligtvis Karl Rosell som står upp till vänster i bilden vid invigningen av nya simhallen vid brandstationen. Han var bl.a. brandchef från 1910–1935 och rådman mellan 1919–1945.

Invigning av det nya badhuset
Invigning av det nya badhuset, sammanbyggt med brandstationen, i närvaro av stadens honoratiores år 1929. (Källa: Enköpings Stads Historia, Del 2. 1718–1950. Industriell genombrottstid 1920–50, sid 450)