Skip to content

Karl Olof Rosell

Karl Olof Rosell även kallad Olle, föddes den 12 maj 1898 i Enköping, han jobbade på Bröderna Rosell som Plåtslagarmästare och var Andre Vice Brandchef på Enköpings stads brandstyrelse. Den 21 juni 1919 gifte han sig i Enköping med Johanna Matilda Andersson Hammarström (10 aug 1897 – 17 dec 1983), de bodde i Godtemplarhuset i Enköping som var IOGTs lokal, IOGT var den svenska grenen av ordenssällskapet ”IOGT International”. Karl Olof Rosell dog den 18 januari 1972 i Enköping och gravsattes den 5 februari 1972 på Vårfrukyrkogården. Gravplatsen finns kvar, den har gravplatsnummer 0100 0317. Gravplatsen återlämnades till kyrkogårdsförvaltningen 2013. Det finns ingen sten på gravplatsen men den är utmärkt med en nummersticka. Om man går uppför den norra trappen upp på kyrkogården och följer asfaltsgången som skiljer kvarteren med urngravar och kistgravar så ligger den på höger sida på kyrkogårdens östra del. I graven ligger även Johanna Matilda Rosell och Karin Ingeborg Rosell. (Källa: K. I. Rosell.)

Utmärkelser

  • Svenska brandkårens riksförbunds silvermedalj.
  • Städernas allmänna brandstodsbolags silvermedalj.
Karl Olof Rosell
Vänster bild: Porträtt av Karl Olof Rosell. Höger bild: Karl Olof Rosell (t.v.) och hans son Karl Gösta Rosell (t.h.).
Godtemplarhuset i Enköping
Godtemplarhuset (IOGT), Stockholmsvägen 18, Enköping, sett från väster (Skolgatan). Fotot är del av ett fotoalbum som tillhört byggmästare Lars Petter Sten (1853-1941), Enköping. Albumet har påkostad utformning och är märkt på framsidan med texten: ”Byggmästaren L. P. Sten, 10/8 1900, av erkännsamma arbetare”. Det finns skäl att anta att fotografierna är kopplade till den byggverksamhet Sten bedrev under några decennier omkring 1900. Detta i form av exempel på utförda byggnadsprojekt, personal/anställda, grundaren själv, etc. Fotot förmodas vara taget av Enköpingsfotografen Anders Willmanson (1853-1924), då ett stort antal av albumets övriga foton identifierats i Enköpings museums glasplåtssamling efter Willmanson. (Källa: Digitalt Museum.)

50-årsjubileum
Borgarbrandkåren firade 50 år i september 1949 med ställning av äldre brandredskap på brandstationens gård och med en supé tillsammans med representanter för fullmäktige, drätselkammare, brandstyrelse, länsbrandinspektionen och industribrandkåren – ca. 100 personer samlas till festligeheterna. För ”väl vitsordad tjänst” överlämnas silverbägare till vice brandchef Ture Rosell och andre vice brandchef Olle Rosell för 40 respektive 35 år i kåren. (Källa: Genom vatten och eld. Enköpings Brandförsvar 100 år, 1899–1999)

Olle Rosell – Andre Vice Brandchef
Från Enköpings stads brandstyrelse till Andre Vice Brandchefen Olle Rosell som minne av 50 års jubileet och 35 tjänsteår. (Tillhör B. G. Olsson)
Olle Rosell och Matilda Rosell
Olle Rosells brandhjälm och hustru Matilda Rosells 40 års fat. (Tillhör B. G. Olsson)
Till 50-årsjubileet får brandmännen nya, tidsenliga uniformer.
Till 50-årsjubileet får brandmännen nya, tidsenliga uniformer. De gamla är mycket ”ålderdomliga” och ”en föryngring” hade länge varit ”önskvärd”.

 Från vänster övre raden: K-G Rosell, Gösta Nyberg, Hilmer Juhlin, Bertil Jansson, Nils Dolfei, Ernst Eklund, Lönnholm, Ragnar Eklund, Sven Andersson, Olle Carlsson, Anders Lidén. Mittraden: Bertil Edlund, Sven Sköld, Lars Rosell, Harry Dolfei, Ingemar Gidlund, K G Danielsson, David Ingnäs, Gunnar Lindgren, Martin Lysén, Ivar Eriksson. Nedre raden: Henry Edlund, Hjalmar Andersson, Egon Lindblom, Holger Hertzberg, Börje Eriksson, Olle Rosell (andre vice brandchef), Anselm Andersson (brandchef), Ture Rosell (vice brandchef), Erik Larsson, Olle Hoffsten, Nils Eriksson, Olle Johansson. (Källa: Genom vatten och eld. Enköpings Brandförsvar 100 år, 1899–1999)

Avtackad för 45-årig brandmannatjänst
2:e vice brandchefen plåtslagerimästaren Olle Rosell blev avtackad för inte mindre än 45 års välmeriterad tjänst inom kåren. Det var ordf. i stadens brandstyrelse, mätningsman Ingemar Lundquist, och ordf. i kamratföreningen inom kåren Olle Johansson, som uppvaktade och överlämnade blommor och minnesgåvor till den populäre chefen och kamraten.

Olle Rosell
Städernas allmänna brandstodsbolag. 1:ste Brandförmanne O. Rosell. För mod i faror och medborgerligt nit. (Medalj och artikel tillhör K. I. Rosell)

Bröderna Rosell – Bleck- & Plåtslageri
Torsdagen den 27 juni 1935 delades ”Bröderna Rosells pris för vävnader” ut till Helny Littmarck från Håtuna prästgård. (Källa: Uppsala nya Tidning.)

Ett läskplån från Bröderna Rosell.
Ett läskplån från Bröderna Rosell. (Tillhör J. I. Rosell)

Jordfästning
I Vårfrukyrkan i Enköping har jordfästs plåtslagarmästaren Olle Rosell, Enköping. Enköpings scoutkår uppvaktade med svenska fanan, Logen Afzelius av IOGT, Enköpings fabriks- och hantverksförening och Enköpings pensionärsförening med respektive fanor. Som inledning spelade musikdirektör Karl Eric Ericsson Preludium i d-moll av J S Bach. Jordfästningen förrättades av kontraktsprost Set Rimbe, som höll griftetal med utgångspunkt från Fil 3:13–14. Han sjöng också begravningsmässan, som omramades av  ps 594:1 och 8 och 21:1–3. Köpman Artur Ekblom sjöng Långt bortom rymder vida av Julius Dahlöf och Säg, minnes du psalmen vi sjöng av O Merikanto. Akten avslutades med att organisten spelade Diapason movement av W Walond. För Logen Afzelius av IOGT och för Enköpings kretsloge talade föreståndare Eric Gustafsson. För Enköpings scoutkår talade  dess ordförande Arne Skoog och för Enköpings hantverksförening byggnadsingenjör Lennart Oldvik, för Upplandslättens scoutdistrikt hr Bo Wieselgren, för S:t Örjansorden frisörmästare Thord Käck och för Enköpings pensionärsförening hr Karl Thorin. Krans märktes dessutom från Enköpings filatelistförening och forna grannar. Gravsättning äger rum senare på Vårfrukyrkans kyrkogård. (Källa: Uppsala Nya Tidning)