Skip to content

Karl Olof Rosell

Karl Olof Rosell även kallad Olle, föddes den 12 maj 1898 i Enköping, han jobbade på Bröderna Rosell som plåtslagare och var Andre Vice Brandchef på Enköpings stads brandstyrelse. Den 21 juni 1919 gifte han sig i Enköping med Johanna Matilda Andersson Hammarström (10 aug 1897 – 17 dec 1983), de bodde i Godtemplarhuset i Enköping som var IOGTs lokal, IOGT var den svenska grenen av ordenssällskapet ”IOGT International”. Karl Olof Rosell dog den 18 januari 1972 i Enköping och gravsattes den 5 februari 1972 på Vårfrukyrkogården. (Källa: K. I. Rosell.)

Karl Olof Rosell
Vänster bild: Porträtt av Karl Olof Rosell. Höger bild: Karl Olof Rosell (t.v.) och hans son Karl Gösta Rosell (t.h.).
Godtemplarhuset i Enköping
Godtemplarhuset (IOGT), Stockholmsvägen 18, Enköping, sett från väster (Skolgatan). Fotot är del av ett fotoalbum som tillhört byggmästare Lars Petter Sten (1853-1941), Enköping. Albumet har påkostad utformning och är märkt på framsidan med texten: ”Byggmästaren L. P. Sten, 10/8 1900, av erkännsamma arbetare”. Det finns skäl att anta att fotografierna är kopplade till den byggverksamhet Sten bedrev under några decennier omkring 1900. Detta i form av exempel på utförda byggnadsprojekt, personal/anställda, grundaren själv, etc. Fotot förmodas vara taget av Enköpingsfotografen Anders Willmanson (1853-1924), då ett stort antal av albumets övriga foton identifierats i Enköpings museums glasplåtssamling efter Willmanson. (Källa: Digitalt Museum.)

50-årsjubileum
Borgarbrandkåren firade 50 år i september 1949 med ställning av äldre brandredskap på brandstationens gård och med en supé tillsammans med representanter för fullmäktige, drätselkammare, brandstyrelse, länsbrandinspektionen och industribrandkåren – ca. 100 personer samlas till festligeheterna. För ”väl vitsordad tjänst” överlämnas silverbägare till vice brandchef Ture Rosell och andre vice brandchef Olle Rosell för 40 respektive 35 år i kåren. (Källa: Genom vatten och eld. Enköpings Brandförsvar 100 år, 1899–1999)

Olle Rosell – Andre Vice Brandchef
Från Enköpings stads brandstyrelse till Andre Vice Brandchefen Olle Rosell som minne av 50 års jubileet och 35 tjänsteår. (Tillhör B. G. Olsson)
Olle Rosell och Matilda Rosell
Olle Rosells brandhjälm och Matilda Rosells 40 års fat. (Tillhör B. G. Olsson)
Till 50-årsjubileet får brandmännen nya, tidsenliga uniformer.
Till 50-årsjubileet får brandmännen nya, tidsenliga uniformer. De gamla är mycket ”ålderdomliga” och ”en föryngring” hade länge varit ”önskvärd”.

 Från vänster övre raden: K-G Rosell, Gösta Nyberg, Hilmer Juhlin, Bertil Jansson, Nils Dolfei, Ernst Eklund, Lönnholm, Ragnar Eklund, Sven Andersson, Olle Carlsson, Anders Lidén. Mittraden: Bertil Edlund, Sven Sköld, Lars Rosell, Harry Dolfei, Ingemar Gidlund, K G Danielsson, David Ingnäs, Gunnar Lindgren, Martin Lysén, Ivar Eriksson. Nedre raden: Henry Edlund, Hjalmar Andersson, Egon Lindblom, Holger Hertzberg, Börje Eriksson, Olle Rosell (andre vice brandchef), Anselm Andersson (brandchef), Ture Rosell (vice brandchef), Erik Larsson, Olle Hoffsten, Nils Eriksson, Olle Johansson. (Källa: Genom vatten och eld. Enköpings Brandförsvar 100 år, 1899–1999)
Ett läskplån från Bröderna Rosell.
Ett läskplån från Bröderna Rosell. (Tillhör J. I. Rosell)